• BEL ONS: 020 - 7155220
  • NL
  • ENG

BEL ONS: 020 - 7155220

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als ondernemers en werkgever op de maatschappelijke effecten van onze activiteiten. We zoeken naar mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen continue te kunnen verbeteren.

Milieu en maatschappij

Oogst is een jonge, innovatieve en groeiende organisatie. We streven naar een structurele en evenwichtige groei die niet alleen recht doet aan onze klanten, medewerkers en aandeelhouders, maar ook aan milieu en maatschappij. Door verdere digitalisering dringen we het gebruik van papier terug en scheiden we ons afval waar mogelijk. We maken bewuste keuzes in ons mobiliteitsbeleid om zo energiezuinig mogelijk te werken. 

Maatschappelijke betrokkenheid

Als bedrijf hebben we niet alleen een economische maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We ondersteunen daarom initiatieven die we nodig of gewoon sympathiek vinden. Dat doen we met financiele steun, maar ook door onze kennis en kunde ter beschikking te stellen. Oogst ondersteunt de stichting KidsRights en Noordje.

KidsRights

KidsRights werkt samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights is ervan overtuigd dat kinderrechten beter nageleefd worden wanneer kinderen zelf meebeslissen over de zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie kunnen komen. Oogst steunt de stichting al sinds 2010 met een jaarlijkse financiële bijdrage. 

Wil je KidsRights ook steunen? Kijk op www.kidsrights.nl.

Noordje

De missie van Noordje is om kinderen en jongeren in Amsterdam Noord met een taal- en leerachterstand een stem en zelfvertrouwen te geven, en ze te helpen bij het ontwikkelen van hun creativiteit en talent. Vanuit de Kazerne Z aan de Zamenhof organiseert Noordje kunst -en taalprojecten voor kinderen en jongeren op basisscholen en in de wijk. Oogst is vriend van Noordje en samen met andere bedrijven in Amsterdam Noord steunen we Noordje om een kwetsbare groep in onze samenleving te versterken.

Wil je ook vriend worden van Noordje? Kijk op www.noordje.nl.

Onze medewerkers zijn ons kapitaal

Onze medewerkers spannen zich elke dag opnieuw in om samen het beste resultaat te behalen voor onze opdrachtgevers. Kennis en ontwikkeling zijn erg belangrijk voor ons. Het werven, opleiden en efficiënt inzetten van experts is een belangrijk deel van ons succes als bureau. Maar we zorgen ook voor een gezonde werkomgeving en stimuleren onze medewerkers om meer te bewegen door o.a. deelname aan diverse sportevenementen en wekelijkse bootcamp.