• BEL ONS: 020 - 7155220
  • NL
  • ENG

BEL ONS: 020 - 7155220

Veiligheid in Pand Noord

NIEUWSUPDATE

18-11-2015

Bij binnenkomst in Pand Noord begroet ik een aantal bewakers. Dat is even wennen: we zijn met Oogst gevestigd in een open en toegankelijk bedrijfsverzamelpand in Amsterdam Noord, samen met zo'n 40 andere huurders. We huren hier al sinds 2006 en zijn met de jaren gegroeid van een kleine ruimte naar een mooi ruim kantoor waar we met z'n allen met veel plezier werken.

pand_noord005.620x250.75.Lanczos3.no.cc.

De veiligheidssituatie is al langer onderwerp van gesprek tussen huurders in ons pand. Met de recente aanslagen in Parijs zijn een aantal afschuwelijke scenario's steeds meer reëel geworden. Met name de aanwezigheid van weblog Geenstijl maakt ons pand in de beleving van veel pandgenoten kwetsbaarder dan een 'normaal' bedrijfspand.

Overleg

Het lijkt erop dat Geenstijl de veiligheidssituatie ook kwetsbaar vindt. Hun kantoor wordt al enige tijd bewaakt. De eigenaar van Pand Noord heeft dan ook het initiatief genomen om de veiligheidssituatie op de agenda te zetten van het periodiek huurdersoverleg. Een overleg dat toegankelijk is voor iedere huurder, ook Geenstijl.

Vooruitlopend op dit overleg heeft een van de oprichters van Oogst, Philip, per email contact gezocht met een klein aantal medehuurders om de meningen te peilen en zijn standpunt duidelijk te maken. Met deze huurders was eerder informeel contact over het thema veiligheid. In deze vertrouwelijke mail werd de risicofactor (Geenstijl) benoemd, de (on)haalbaarheid van veiligheidsmaatregelen en eventuele oplossingen, waaronder verhuizen van Geenstijl naar een veiliger locatie.

Online gezet

Deze mail is door een geadresseerde met Geenstijl gedeeld. Blijkbaar werd de strekking van de mail door Geenstijl als bedreigend of kwetsend ervaren want hierna is deze mail integraal online gezet op geenstijl.nl. Met een aantal op de man gespeelde toevoegingen die gretig werden opgepikt door de lezers. Een zwaar middel dat heftige reacties op heeft geroepen.

Onhandig

Toegegeven; het was handiger geweest om Geenstijl vooraf te informeren over het sentiment waar we over in  beperkte kring spreken, voor zover dit niet al bekend was. Het had weinig veranderd aan de veiligheidssituatie maar had voorkomen dat werknemers van Geenstijl zich buitengesloten of aangevallen zouden voelen. Deze zaak ligt gevoeliger dan gedacht.

Het is jammer dat we niet eerst het gesprek zijn aangegaan. Voorop staat dat een vertrouwelijke mail naar een beperkt aantal bewoners geen brede, gerichte actie of gecoördineerd initiatief is. Het thema van de discussie is veiligheid. Een heel reëele discussie in het licht van de veiligheidsmaatregelen die Geenstijl en andere media hebben getroffen. Wie er in Pand Noord wel of niet zou moeten huren, dat is een zaak van de verhuurder en van iemand anders.

Onze doelstelling is het kunnen waarborgen van een veilige werkomgeving voor onze werknemers en bezoekers. Je kunt daar licht of zwaar over doen, het is wat het is.