• BEL ONS: 020 - 7155220
  • NL
  • ENG

BEL ONS: 020 - 7155220

Google Analytics Premium Seminar 2015

NIEUWSUPDATE

01-06-2015

Oogst organiseerde op 26 mei 2015 in samenwerking met Google en SAS een seminar over Google Analytics Premium. Tijdens deze middag werden de belangrijkste kenmerken en voordelen van deze Enterprise Analytics oplossing besproken. Een verslag.

sas-huizen-top-blog-detail.620x250.75.La

Werken aan een data-driven organisatie

Google Analytics Premium is nu 1,5 jaar beschikbaar op de Nederlandse markt en heeft in korte tijd naam gemaakt als serieus Enterprise Analytics pakket. Het was tijd om het net op te halen en de ervaringen tot nu toe te verzamelen tijdens een speciaal seminar rondom GA Premium op 26 mei 2015 op locatie bij partner SAS in Huizen.

Op de agenda stonden de volgende sprekers en onderwerpen:

Creating a Data-driven Organization

De Kick-off werd verzorgd door Luigi Reggiani, Head of Analytics, Conversions & Attribution bij Google. Zijn functietitel zegt genoeg over de onderwerpen die hij behandelde tijdens zijn sessie: hij sprak in de breedte over het opzetten van een data-driven organisatie en hoe Google Analytics daarbij kan helpen.

xgapremiumseminar-luigi-reggiani.280x210

 

De hoeveelheid opgeslagen online data is de laatste jaren gigantisch gegroeid. Vroeger gingen we online, nu zijn we online ('we live online'). Heel veel interacties worden gemeten en opgeslagen. Dit wordt natuurlijk gevoed door technologische vooruitgang, de gedaalde kosten van data-opslag, de hoeveelheid (gratis) apps en 'connected devices' waar mensen gebruik van maken en de online consumptie van bijvoorbeeld nieuws.

Marketeers kunnen hun voordeel doen met al deze verzamelde data voor het optimaliseren van hun online marketing. De omvang van de 'databerg' is echter enorm: van alle data die is verzameld, is 90% in de laatste 2 jaar gegenereerd. Hoe maak je gebruik van deze enorme overvloed aan gegevens?   

Een groot deel van deze 'Customer Analytics' is op te vangen door Google Analytics. GA Premium zorgt ervoor dat de Customer Analytics gegevens die je verzamelt veel beter geïntegreerd kunnen worden met Business Analytics, waardoor er op verschillende niveaus in de organisatie waardevolle management inzichten beschikbaar komen.

Analytics helpt met het meten van waarde, gedrag en prestaties van campagnes en bezoekers. Het verbeteren van het conversiepercentage (CVR) bijvoorbeeld, kent een enorme hefboom in termen van ROI: 25% verbetering van de CVR levert onder aan de streep al snel een ROI verbetering van 75% op.

Belangrijke hulpmiddelen hiervoor zijn het in kaart brengen van bezoekersprofielen en de bijdrage van elk medium aan conversie, zowel online als offline. GA Premium helpt met de bijzonder ruime limieten voor datacollectie, de beschikking over ruwe data, integratie met Doubleclick en een aantal geavanceerde features voor attributie en datamanagement.

Doorslaggevend voor succes zijn een correcte implementatie door specialisten en het hanteren van de juiste KPI's. Het 'dream team' om dit alles te bereiken bestaat uit een data scientist, een technische analist, een marketing analist en een leidinggevende met visie, direct rapporterend aan het top management.

Google Analytics Premium: Google Analytics on Steroids

Arjen Hettinga,  Client Services Director bij Oogst nam in zijn sessie het publiek mee naar het verleden, heden en toekomst van Google Analytics.

xgapremiumseminar-arjen-klein.280x210.pn

 

De intrede van webwinkels, in het begin van de 21e eeuw had grote gevolgen voor de opzet van Data Warehousing en CRM-tools. Deze tools waren vooral gericht op aankopen op bestaande platformen en konden internetgegevens maar moeizaam integreren.

Bovenop business data uit bijvoorbeeld voorraadssystemen, CRM-data en kassagegevens ontstond er een nieuwe Silo: Google Analytics Webdata. Google Analytics beweegt zich steeds meer richting het samenvoegen van de Webdata met de Business Intelligence data om zo het gat tussen deze twee silo's te dichten.

Universal Analytics heeft een belangrijke verbinding mogelijk gemaakt tussen deze twee werelden doordat externe (BI) data kan worden samengevoegd met web data. Hier kleven echter nog een aantal belangrijke nadelen aan, zoals data sampling vanwege data limieten en niet de beschikking hebben over de ruwe data. Met Google Analytics Premium wordt deze kloof effectief overbrugd.

Als officiële Premium Partner heeft Oogst al enige tijd ervaring met Google Analytics Premium en zo werden een aantal mooie cases uitgelicht, zoals werken met de ruwe data via Big Query, het opstellen van omvangrijke rapporten zonder steekproefdata en natuurlijk de uitgebreide limieten voor Custom Dimensions, Metrics en Variables.

Arjen sloot af met een aantal goede tips om mee te nemen wanneer je overweegt om over te stappen naar Google Analytics Premium:

1. De waarde van GAP is pas groot wanneer Universal Analytics goed geïmplementeerd én geconfigureerd is.

2. Google Analytics Premium is (nog) geen Data Management Platform en daarmee niet de motor voor n=1 marketing

  3.  Begin bij de Business en werk met een goed stappenplan.

 

Intelligente beslissingen met data uit  Analytics

Steven Hofmans - Business Solutions Manager bij SAS stelde zichzelf de volgende vraag: hoe haal je het maximale uit je data om je marketingkanalen aan te sturen?

xsasstevenhofmans.280x210.png,qq=90,ae=1

 

De toepassingen van SAS stellen organisaties in staat om op basis van voorhanden data, analytische modellen te bouwen, event triggers te definiëren, transactiedata te analyseren, kansen en risico's op waarde te schatten en lessen te leren uit historische data.

Belangrijke vragen in dit kader: waar zijn mijn klanten in geïnteresseerd, welke eigenschappen hebben ze en welke online kanalen gebruiken ze. SAS probeert deze vragen te beantwoorden met het opbouwen van een 360 graden klantbeeld uit diverse databronnen en analyses.

Aan de hand van drie verschillende praktijkcases werden diverse mogelijkheden besproken om webanalytics data uit Google Analytics optimaal te gebruiken met SAS Visual Analytics.

 

In 5 stappen naar een succesvolle Web Analytics implementatie

Martijn Staal, Senior Analytics consultant bij Oogst sprak over draagvlak binnen organisaties voor een succesvolle Web Analyticus implementatie en deelde zijn stappenplan om Google Analytics Premium te implementeren. 

Bedrijven kunnen het maximale uit het Google Analytics Premium halen als er is voldaan aan de derde tip van Arjen 'Begin bij de Business en werk met een goed plan'.

Martijn Staal liet zien hoe je een strategisch plan opzet, dat door iedereen binnen de organisatie wordt gedragen met als doel de juiste inrichting van het online platform.

Gestart wordt met het in kaart brengen van een aantal basisgegevens, zoals bestaande businessmodellen, user flows van bezoekers en de technische randvoorwaarden afzetten tegen de bestaande situatie.

Een volgende belangrijke stap is om te inventariseren wat iedere stakeholder van GA Premium verwacht en nodig heeft. Een KPI workshop is een uitstekende manier om de gewenste KPI's van alle stakeholders in kaart te brengen en deze te ordenen op prioriteit.

Deze input wordt vervolgens vertaald naar een concreet measurement plan en een plan om dit technisch uit te voeren. Nadat de implementatie is afgerond, ronden we af met een rigoreus testprogramma zodat we zeker weten dat we de juiste dingen meten en dat de data betrouwbaar en volledig is.  

 

Key takeaways

Het eerste Nederlandse Google Analytics Premium Event was voor de deelnemers een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met dit pakket en om vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen. Met name tussen de sessies door ontstonden geanimeerde gesprekken over specifieke uitdagingen en oplossingen.

De belangrijkste tip voor het implementeren van GA Premium en het werken aan de data gedreven organisatie, is om niet eerst met 'de techniek' te beginnen. Je loopt hiermee het risico te verzanden in technische (on)mogelijkheden en het belangrijkste uit het oog te verliezen: web analytics is bedoeld om specifieke business doelstellingen te dienen. Zoals het verbeteren van online campagnes of om conversie en daarmee het aantal klanten en omzet te verhogen.

De Quick Win uit dit seminar is dan ook om gedisciplineerd met een doordacht plan te werk te gaan en te starten met achtereenvolgens de business requirements en  randvoorwaarden, de user requirements en deze daarna pas te vertalen naar een meetplan en de technische implementatie. Hiermee borg je dat je Analytics doelgericht gebruikt om bij te dragen aan het te realiseren resultaat.

De roadmap voor deze aanpak hebben we voor je klaarliggen. Heb je interesse om dit samen te vertalen naar jouw situatie? Neem dan contact op voor een maatwerksessie!