• BEL ONS: 020 - 7155220
  • NL
  • ENG

BEL ONS: 020 - 7155220

eFinancials 2016: The future of finance

BLOG
post image

16-12-2016

Op 13 december vond eFinancials plaats, waar de digitale innovaties in het bank- en verzekeringswezen aan bod kwamen. Dit alles onder leiding van dagvoorzitter Pascal Spelier. De sprekers gingen in op welke invloed de laatste online ontwikkelingen op de financiële sector hebben. Hoe je nieuwe kansen naar je hand zet. En de successen en learnings van de spelers in de markt.

 

 

 

 

 

 

Auteurs: Mark le Noble (Sr. online marketing consultant) & Marcel Moesker (Online marketing consultant)

 

De opkomst van Fintech

 

De term Fintech , kortweg  financial technology, stond tijdens meerdere presentaties centraal. Het achterblijven van innovatie bij de gevestigde orde binnen de financiële sector heeft gezorgd dat vele startups de weg hebben gevonden op deze markt. Dit beeld wordt bevestigd door Google Trends, waar het zoekvolume op Fintech in 2015 sterk is toegenomen en ook dit jaar is doorgezet. Ook de interesse in InsurTech (insurance technology) neemt langzaamaan toe, maar is nog minimaal ten opzichte van Fintech.

 

Bron: Google Trends

 

Het Nederlandse Fintechlandschap werd visueel in kaart gebracht en opgesplitst in de verschillende onderdelen van Insurance tot aan Payments & Cashmanagement.

 

Bron: www.finno.nl

 

De belangrijke rol van innovatie in de komende jaren is bekend. De technologie wordt echter nog onderschat, aangezien dit al verder is dan men denkt. Volgens Jay de Groot (Moven) zal op mobiel het onderscheid worden gemaakt en op desktop alleen doen wat nodig is. Waar men bij innovatie vaak naar de mogelijkheden in de toekomst kijkt is het eveneens goed om in kaart te brengen wat er over 10 jaar niet is.

 

Startups zijn de motor voor innovatie

 

De startups in de bank- en verzekeringswereld hebben geprofiteerd van het uitblijven van innovatie. Inmiddels omarmen grote banken de startups om nieuwe ontwikkelingen te faciliteren. Het merendeel van de Fintechs bezitten genoeg vaardigheden om een goed product neer te zetten. Het ontbreekt echter aan financiering om het concept aan de man te brengen. De startups bestaan veelal uit jong, ambitieuze personen die nog voldoende tijd hebben om het goed te maken, mocht het onverhoopt mislukken. Dit is tegelijkertijd de kracht van de startups. Zij durven risico’s te nemen die de gevestigde orde niet snel durft te nemen.

 

Tikkie is een startup initiatief van ABN AMRO en is, middels een 100dagen plan, in een klein team gelanceerd. Deze app maakt het mogelijk om eenvoudig geld terug te vragen via WhatsApp. De betaling verloopt via iDEAL en het maakt niet uit waar jij of jouw vrienden bankieren. Een interessante vraag uit het publiek: ‘Wat is het verdienmodel van de Tikkie?’, waarop Roland Booijen aangeeft dat dit de zakelijke markt zal gaan worden.

 

Blockchain?

 

Ja, Blockchain. Wellicht beter bekend als de oorspronkelijke datastructuur achter het Bitcoin netwerk. Bitcoin is elektronisch geld waarmee men, zonder tussenkomst van een financiële instelling zoals een bank, geld naar iemand kunt sturen of kunt betalen.

Blockchain is in werkelijkheid een open netwerk waar iedereen aan kan deelnemen. Niemand is de eigenaar en iedereen die wil kan deelnemen. Vergelijk het met e-mail en het internet dat van niemand is. Deloitte en Aegon hebben blockchain toegepast binnen de verzekeringssector. Hierbij is de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan een hypotheek. Een nieuwe zienswijze op het creëren, delen en overdragen van data voor Aegon, derden en bovenal: de klant.

 

Learnings: toepassen van personalisatie

 

Tot zover de toekomst van innovatie binnen de financiële sector. Het toepassen van personalisatie heeft in de afgelopen periode een positieve ontwikkeling met zich meegebracht, ook in de financiële sector. Rogier de Moel (GX Software) en Sietse Maat (Nationale-Nederlanden) keken terug op de afgelopen periode en presenteerden een mooie case over personalisatie met 360 graden klantbeeld in 365 dagen.

 

Het op orde brengen van de opt-in voor cookies en het creëren van touchpoints (in dit geval een klantnummer via de loginpagina) heeft de basis gelegd voor personalisatie. Hierdoor werd het mogelijk om middels een uniek ID-nummer klanten en niet-klanten op te splitsen. En de bestaande klanten zelfs te verdelen in aparte klantgroepen (denk aan starters, zelfstandige gezinnen e.d.).

 

Door de opsplitsing in groepen is het mogelijk om een gepersonaliseerde homepage/landingspagina toe te passen met een aangepaste boodschap. Een voorbeeld is voor bestaande klanten van een bepaalde verzekering een servicepagina in te zetten en voor nieuwe klanten de USP’s, prijzen en een CTA (call-to-action). Alle specifieke klantgroepen laten een hoger doorklik (CTR) zien in vergelijking met de niet-klanten. Daarnaast passen zij een gepersonaliseerde video in customer journey toe.

 

Om nog meer te kunnen profiteren van de klantdata is het van belang om de anonieme groep (niet-klanten) te kunnen herkennen. Op deze doelgroep is personalisatie toegepast door hen de mogelijkheid te geven om leeftijd en de thuissituatie in te vullen.

 

Geen succes zonder falen

 

Een mooie afsluiting van Paul Iske over innovatie waarbij succes en falen dichtbij elkaar liggen. Echter zonder falen zal innovatie langzaam van de grond afkomen. Ook is men vaak bang om te falen. Dit is tegen het zere been van Paul en hij streeft ernaar om begrip te vergroten voor de risico’s bij innovatie. Door deze ervaringen te delen kunnen nieuwe projecten een betere basis krijgen. Met een knipoog kondigde hij de lancering van de beste mislukking aan door Emerce. Een mooie laatste uitspraak: ‘Sometimes you win, sometimes you learn’, aldus Paul Iske.

 

Dit artikel is ook verschenen op Emerce.