• BEL ONS: 020 - 7155220
  • NL
  • ENG

BEL ONS: 020 - 7155220

'Cookie wetgeving' - Q&A

NIEUWSUPDATE

03-06-2012

Hieronder vat Oogst de impact samen die de cookie wet teweeg brengt.

cookies.620x250.75.Lanczos3.no.cc.0.jpeg

Q: Wat is ook weer een cookie?

A: Een cookie is een klein tekstbestandje dat automatisch door een webserver / website op de harde schijf van een bezoeker kan worden geplaatst.

Q: Wat doen cookies precies?

A: Cookies verbeteren de gebruikerservaring door bijv. het onthouden van een taalinstelling of het 'onthouden' van bestelde producten in een winkelmandje. Ook voor website statistieken zoals Google Analytics worden cookies gebruikt zodat bijv. de website kan worden verbeterd. Tot slot worden soms ook bepaalde voorkeuren opgeslagen waarmee advertenties beter kunnen worden afgestemd op gebruikers.

Q: Wanneer treedt dit artikel in werking?

A: Er is veel onduidelijkheid rondom de daadwerkelijke datum van de in werking treding van de cookiewet geweest. Dit kwam onder andere doordat de wet eerst in de Staatscourant gepubliceerd moest worden, voordat deze zou gelden. Maandag 4 juni 2012 is het artikel in de Staatscourant gepubliceerd. Per 5 juni is de cookiewetgeving van kracht.

Q: Wat is de strekking van de cookiewet?

A:De cookiewet bestaat uit twee onderdelen:
1) De informatieplicht geldt, waarbij bezoekers moeten worden geïnformeerd over de gegevens die door de specifieke website wordt gebruikt, samen met argumentatie.

2) Aan website bezoekers moet toestemming worden gevraagd voor het installeren en uitlezen van cookies op de apparatuur (PC, mobiel, etc.) van eindgebruikers.
Daarnaast is iedere adverteerder verplicht om vanaf 1 januari 2013 aan te tonen dat er bij het gebruik van cookies geen persoonsgegevens worden bijgehouden

Q: Hoe was dit tot dusver geregeld?

A: Tot 4 juni gold een Opt-out regime voor cookies. Dit betekende dat websites hun bezoekers tot nu toe moesten informeren dat zij cookies plaatsen (in het privacy statement) en dat bezoekers cookies konden weigeren via de beveiligingsinstellingen van hun browser.

Q: Wat is de impact op website uitgevers / eigenaren?

A: Een groot deel van de 4,5 miljoen Nederlandse websites moet per 5 juni alle website bezoekers informeren over de cookies die de website gebruikt. Daarnaast is expliciete toestemming vereist voor het plaatsen van zogenaamde 'niet functionele' cookies. Het is mogelijk dat een groot deel van de gebruikers de toestemming niet verleend waardoor de website minder bezoekers trekt (bezoekers haken eerder af) en inkomsten misloopt (minder gerichte advertenties zijn mogelijk).

Q: Welke soort cookies vallen onder de cookiewet?

Q: Welke soort cookies vallen niet onder de cookiewet?

Waarschijnlijk vallen cookies niet onder de wet die functioneel zijn voor:

Q: Welke invloed heeft de wet op internetgebruikers?

A: Internetgebruikers zullen steeds toestemming moeten geven voor het plaatsen van noodzakelijke cookies, zoals cookies voor website statistieken. Websites waarop filmpjes of afbeeldingen van bijvoorbeeld Youtube en Flickr zijn opgenomen, zullen bij elk filmpje toestemming moeten vragen. Hetzelfde geldt voor Twitter, Facebook en Linkedin 'share' buttons. Dit zorgt voor een negatieve gebruikerservaring. Ook zullen zullen advertenties minder relevant worden. Het aantal advertenties zal in veel gevallen kunnen toenemen.

Q: Welke invloed heeft de wet op online marketing?

Dat is niet duidelijk. Veel websites bedruipen zich uit reclame inkomsten. Deze inkomsten zullen teruglopen als advertenties niet op specifieke website bezoekers kunnen worden gericht: een mannelijke sportautofanaat die een maandverband boodschap krijgt voorgeschoteld is weinig waard voor een adverteerder; daarnaast zorgt het ook voor wrevel bij de gebruiker.

Q: Wie gaat de cookiewet handhaven?

A: De OPTA zal zich inspannen om de uitvoering van de cookiewet te handhaven

Q: Kon dit niet zonder ingewikkelde wetgeving worden geregeld, bijvoorbeeld vanuit branche verenigingen als IAB en DDMA?

A: De lobby en de oplossingen uit de branche blijken niet voldoende. Het youronlinechoices.com is een Opt Out systeem en voldoet niet aan de eis om per website toestemming te moeten geven. Daarnaast is bijv. de Do Not Track standaard in browsers nog niet voldoende.

Q: Is Brussel gelukkig nu Nederland eindelijk voldoet aan de richtlijn om de Telecomwet te herzien?

A: Niet geheel, door het koppelen van cookies aan de Wet Bescherming Persoongsgegevens is de Nederlandse wet de strengste ter wereld geworden. Hierdoor wordt concurrentie door buitenlandse partijen op de Nederlandse markt bemoeilijkt. Brussel heeft dan ook protest aangetekend.

Q: Wat gebeurt er als ik als exploitant in overtreding ben?

A: De OPTA kan boetes uitdelen tot wel 450.000 euro.

Q: Waar begin ik als ik aan de wetgeving wil voldoen als website exploitant?

A:Start met de informatieverplichting; pas het privacy statement aan met een apart cookie statement en wijs op de website actief op het gebruik van cookies: welke worden geplaatst, met welk doel om welke informatie te verzamelen en voor hoe lang wordt dit opgeslagen? Inventariseeer welke technische aanpassingen op de website nodig zijn om ook te voldoen aan de toestemmingsvereiste.

Op http://civicuk.com kan een kostenloos een cookie control widget worden geconfigureerd.

Q: wat zijn concreet de stappen die ik kan nemen om te voldoen aan de cookiewet?

1. De gebruikte cookies op je website te inventariseren

2. Z.s.m. voldoen aan de informatieplicht door bezoekers te informeren over:

a. Wie je bent;

b. Wat voor cookies je gaat plaatsen;

c. Waarvoor je dit gaat plaatsen;

d. Of je de zo verkregen gegevens aan derden verstrekt.

3. Maak evt. gebruik van beschikbare standaardteksten voor de privacyverklaring

4. Te zorgen dat een 'cookie toestemmingsbalk' klaar voor gebruik is. De 'bovenbalk' lijkt hiervoor het meest geschikt.
Let op: we adviseren om hiermee te A/B testen, zodat de minst 'intrusive' optie gekozen wordt.

5. Te zorgen voor een alternatief als gebruikers niet akkoord gaan (d.w.z.: een website-versie waarop geen cookies worden gebruikt)

6. Zorg ervoor dat Analytics geen privacygevoelige informatie op kan slaan.

7. Overweeg aanmelding bij Youronlinechoices. Hoewel dit op zich niet voldoende is om aan de wet te voldoen, kan dit wel in eventuele beoordeling meespelen.

8. Mogelijk proces inrichten (als dit er nog niet is) in geval internetters hun data opvragen