Het online kanaal is voor veel ondernemers een belangrijke bron van inkomsten maar ook van kosten. Het verbeteren van online resultaat door conversie optimalisatie is een zeer effectieve methode om het rendement van online marketing te verbeteren.

kind-tablet

Conversie optimalisatie is het testen van pagina's, bestelstraten en content met als doel meer klanten uit bezoek over te houden. Het is een proces waarbij verschillende on- en offline disciplines een rol spelen zoals web analytics en web design.

Werkwijze conversie optimalisatie

Het uitproberen van ideeën of het testen van verschillende paginaversies en bestelprocessen doen we bij voorkeur in een aparte testomgeving. Voor het testen en optimaliseren van pagina's en bestelstraten hebben we diverse technologische oplossingen beschikbaar die met minimale IT belasting ingezet kunnen worden. Het verbeteren van conversie start met het in kaart brengen van de prestaties van de website.

flinders-logo

Zaken die op het eerste oog logisch lijken, bleken na analyse van Oogst sterk geoptimaliseerd te kunnen worden. Door alleen al het samennemen van bestelstappen te testen, hebben we 23% conversiestijging weten te realiseren.

Geert-Jan Smits, eigenaar van Flinders

Het verbeteren van conversie start met het in kaart brengen van de prestaties van de website. Er wordt specifiek gekeken naar de volgende vragen:

  • Hoe verhoudt het conversiepercentage zich ten opzichte van 'typische' branche gemiddelden?
  • Welke pagina's scoren goed of slecht wat betreft 'bounce rate' en verblijfsduur?
  • Wat zijn de prestatiebepalende elementen van die pagina's?
  • In welke stappen van het bestelproces stappen bezoekers uit?
  • Waar gaan ze naartoe?

Op basis van de antwoorden worden diverse hypotheses geformuleerd hoe we het conversiepercentage kunnen verbeteren. Deze worden gestructureerd getest. Ook wordt een testopzet gemaakt voor het testen van verschillende paginavarianten.

A/B en Multivariate Testen

Vaak resulteert dit in een doorlopende cyclus waarin verschillende paginavarianten of bestelprocessen in een A/B-test of multivariate test (MVT) worden getest om de goedscorende pagina-elementen boven water te krijgen. Dit kan goed worden opgezet zonder inbreuk te maken op de dagelijkse gang van zaken en onafhankelijk van IT capaciteit of releases.

Google Analytics en Google Website Optimizer zijn tools die uitstekend geschikt zijn om pagina's en bestelprocessen te testen, te verbeteren en conversie te optimaliseren. Daarnaast kunnen we uit de voeten met een breed scala aan alternatieve web analytics pakketten.

Conversie optimalisatie door Oogst is een beproefde manier om het resultaat en rendement van je website en online kanalen als search advertising, affiliate marketing en SEO te verbeteren. Met bewezen oplossingen houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie en brengen we het online resultaat naar een hoger plan.

Meer weten?

*
*
*

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

  • Deel deze pagina: